• polski

I WYJAZDOWA SZKOŁA LETNIA “TRI-BIO-CHEM”

W dniach 25-27 września 2019 r. na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach oraz w Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie odbyła się I Wyjazdowa Szkoła Letnia w ramach projektu “Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie TRI-BIO-CHEM ‘Od Chemii Do Bioinnowacji Dla Lepszego Życia’ (realizowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Trzydniowy cykl wykładów odbył się w ośrodku PAN w Wierzbie, natomiast sesja posterowa – w zabytkowym budynku starej Akwarialni na Stacji w Mikołajkach. W spotkaniu wzięło udział około 80 osób z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.