• polski
  • angielski

Anna Hillbricht-Ilkowska (ur. 1932)

prof. dr hab.; od początku swojej  działalności naukowej związana z Instytutem Ekologii PAN; początkowo zajmowała się ekologią wrotków, a od lat siedemdziesiątych zmieniła zakres zainteresowań na zagadnienia wpływu zlewni na jakość wód jeziornych, długoterminowe zmiany tej jakości, jak też rolę mikrowarstwy powierzchniowej w krążeniu nutrietów; w latach 1997-2000 wiceprezes SIL; długoletni redaktor naczelny Polish Journal of Ecology