• polski
  • angielski

Irena Kufel (ur. 1949)

dr; chemik; główne zainteresowania badawcze – chemizm wód jeziornych, procesy oczyszczania wód; specjalistka w zakresie kumulacji metali ciężkich w roślinach; interesuje się również procesami rozkładu materii organicznej; od roku 1972 do 2003 pracownik Stacji Hydrobiologicznej IE PAN; do 2003 także właścicielka firmy „Wolny Elektron” i nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącym.