• polski
  • angielski

Jan Igor Rybak (1934-2014)

dr; początkowo pracownik Zakładu Hydrobiologii Instytutu Ekologii PAN, następnie Katedry Hydrobiologii na Uniwersytecie Warszawskim; przez wiele lat zaangażowany w prace Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, jego długoletni Sekretarz, świetny organizator kursów z hydrobiologii, autor licznych podręczników i opracowań popularno-naukowych; specjalista w dziedzinie ekologii skorupiaków litoralnych i pelagicznych