• polski
  • angielski

Janusz Kornatowski (1945-2015)

dr; zajmował się głównie ekologią roślin zanurzonych, a jego rozprawa doktorska dotyczyła ekologii osoki aloesowatej. W 1988 roku został naczelnikiem, a w rok później burmistrzem Mikołajek. Po zakończeniu kadencji wrócił do pracy naukowej w Instytucie Ekologii PAN, gdzie pozostawał na stanowisku adiunkta do 2001 r. Myśliwy, pszczelarz, aktywnie wspierający rozwój pszczelarstwa na terenie Mazur.