• polski
  • angielski

Kazimierz A. Dobrowolski (1931-2002)

prof. dr hab.; wieloletni pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1982-1985 jego rektor; 1988-1996 – dyrektor Instytutu Ekologii PAN, zaś w latach 1996 -1997 Główny Konserwator Przyrody; wybitny specjalista w zakresie ekologii ptaków; autor 100 publikacji naukowych, w tym 12 książek oraz ogromnej liczby artykułów popularno-naukowych; promotor 22 rozpraw doktorskich; erudyta i gawędziarz o ogromnym poczuciu humoru.