• polski
  • angielski

Marian Gieysztor (1901-1961)

prof. dr hab.; asystent na Stacji Wigierskiej, a następnie pracownik SGGW i Katedry Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego; współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego; główne zainteresowania to entomologia (badania nad Macrolepidoptera) i hydrobiologia (systematyka i ekologia wirków).