• polski
  • angielski

Wanda Szczepańska (1925-2014)

dr; współzałożycielka Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach; w początkach swojej kariery naukowej specjalizowała się w ekologii Trichoptera; w latach późniejszych głównym tematem jej badań stały się zagadnienia związane z allelopatią i sukcesją makrofitów; poetka.