• polski
  • angielski

Zdzisław Kajak (1929-2000)

prof. zwyczajny; od 1997 r. członek honorowy PTH (był jednym z jego założycieli i przez kilka kadencji – prezesem); związany przede wszystkim z Instytutem Ekologii PAN, gdzie kierował zespołem badającym bentos; stworzył i prowadził przez 15 lat Zakład Hydrobiologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Autor 250 pozycji naukowych, wykształcił 25 magistrów, wypromował 8 doktorów; autor kilku podręczników.