• polski

NOWY PRACOWNIK NAUKOWY STACJI W MIKOŁAJKACH

Prof. Ulf Bauchinger – pochodzący z Monachium biolog, specjalizujący się w fizjologii i regulacji metabolizmu ptaków migrujących jest od września nowym pracownikiem naukowym Instytutu Nenckiego PAN pracującym w Stacji Badawczej w Mikołajkach.