• polski

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW PRACOWNI OBRAZOWANIA MÓZGU

W dniach 16-17 maja 2019 r. na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach odbyła się wyjazdowa sesja sprawozdawcza doktorantów Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Nenckiego kierowanej przez dr. Artura Marchewkę i Pracowni Neurobiologii Procesów Językowych kierowanej przez dr. hab Katarzynę Jednoróg – “Wczesna diagnoza dysleksji”.