Stacja Badawcza w Mikołajkach, należąca do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, od ponad 60 lat, umożliwia prowadzenie badań naukowcom różnych specjalności (zarówno środowiskowych jak i laboratoryjnych), z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oferując dostęp do laboratoriów oraz ich wyposażenia a także... więcej

Look us up!