• polski
  • angielski

Wizyta Dyrekcji Instytutu w związku z inwestycją “Krajowy Ośrodek Zaawansowanych Analiz Obrazowania Biologicznego i Biomedycznego”

W dniach 16-17 czerwca 2021 r. gościliśmy na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach Dyrekcję, Pełnomocników oraz Księgowość Instytutu Nenckiego PAN z Warszawy. Celem wizyty była wizja lokalna, ustalenia techniczne i logistyczne związane z naszą nową inwestycją: budową Krajowego Ośrodka Zaawansowanych Analiz Obrazowania Biologicznego i Biomedycznego oraz z rozpoczęciem na Stacji kolejnego etapu prac badawczych zespołu dr hab. Eweliny Knapskiej. W odnowionej czytelni Stacji odbyło się także spotkanie z burmistrzem Mikołajek panem Piotrem Jakubowskim, który od samego początku projektu NEBI jest bardzo przychylny i pomocny w swych działaniach Instytutowi Nenckiego PAN. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE

 W związku z panującą na świecie pandemią koronawirusa Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach ZAWIESZA DO ODWOŁANIA przyjmowanie gości w celach turystyczno-wypoczynkowych. Na Stację mogą przyjeżdżać i pracować tylko osoby prowadzące tu badania naukowe, ale ich wizyty KAŻDORAZOWO WYMAGAJĄ ZGODY DYREKCJI Instytutu Nenckiego PAN w Warszawie. Czytaj dalej

FESTIWAL NAUKI 2019

22 listopada 2019 r. na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach odbyła się piąta edycja Festiwalu Nauki w Mikołajkach – imprezy edukacyjnej, którą organizujemy wspólnie z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym. W tym roku ponad 250 uczniów ze szkół podstawowych i średnich z Ełku, Giżycka, Rozogów, Kętrzyna i Mikołajek wzięło udział w zajęciach na temat: życia bocianów, rozpoznawania drzew, zooplanktonu jezior, fok i pingwinów, mikrobów antarktycznych, archeologii oraz…alchemii. Czytaj dalej

NOWY PRACOWNIK NAUKOWY STACJI W MIKOŁAJKACH

Prof. Ulf Bauchinger – pochodzący z Monachium biolog, specjalizujący się w fizjologii i regulacji metabolizmu ptaków migrujących jest od września nowym pracownikiem naukowym Instytutu Nenckiego PAN pracującym w Stacji Badawczej w Mikołajkach. Czytaj dalej

I WYJAZDOWA SZKOŁA LETNIA “TRI-BIO-CHEM”

W dniach 25-27 września 2019 r. na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach oraz w Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie odbyła się I Wyjazdowa Szkoła Letnia w ramach projektu “Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie TRI-BIO-CHEM ‘Od Chemii Do Bioinnowacji Dla Lepszego Życia’ (realizowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Trzydniowy cykl wykładów odbył się w ośrodku PAN w Wierzbie, natomiast sesja posterowa – w zabytkowym budynku starej Akwarialni na Stacji w Mikołajkach. W spotkaniu wzięło udział około 80 osób z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Czytaj dalej

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I EDUKATORÓW

12. i 13. września 2019 roku na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach odbyły się “Warsztaty Dla Nauczycieli i Edukatorów” zorganizowane wspólnie przez Mazurski Park Krajobrazowy, Stację Badawczą Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach oraz Stację Terenową Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Urwitałcie. Wykłady oraz zajęcia warsztatowe (laboratoryjne oraz terenowe) objęły następujące tematy: zooplankton jeziorny, bezkręgowce drobnych zbiorników wodnych, mała retencja i torfowiska wysokie oraz ekosystemy polarne. Drugiego dnia uczestnicy udali się do Krutyni, zwiedzili Rezerwat Zakręt oraz Muzeum Przyrodnicze w siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. W zajęciach uczestniczyli nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół z naszego regionu, pracownicy działów edukacji Parków Narodowych, Parków Krajobrazowych, Lasów Państwowych oraz innych stacji badawczych (łącznie 40 osób). Zajęcia prowadzili: prof. Jolanta Ejsmont-Karabin i dr Tomasz Janecki (Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego w Mikołajkach), mgr Grzegorz Górecki i mgr Anna Zaborowska (Stacja Terenowa Wydziału Biologii UW w Urwitałcie) oraz mgr Krzysztof Lewandowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Warsztaty zorganizowaliśmy przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Czytaj dalej

ZAJĘCIA TERENOWE “GEOEKOSYSTEMY”

6 września 2019 r. na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach odbyły się zajęcia terenowe dla studentów Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego pt. “Geoekosystemy” prowadzone przez dr Agnieszkę Wasiłowską z Katedry Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Wydziału Geologii UW. Po zajęciach studenci obejrzeli również wystawę fotograficzną o Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego i otaczającej ją przyrodzie… Czytaj dalej

MÓZG NA WAKACJACH 2019

26 lipca 2019 r. Na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach odbyła się kolejna edycja “MÓZGU NA WAKACJACH” – wakacyjnej imprezy edukacyjnej przygotowywanej co roku przez pracowników i doktorantów Instytutu Nenckiego. W zajęciach uczestniczyło łącznie około 60 osób w najróżniejszym wieku, od przedszkolaków po seniorów. Czytaj dalej

BIO-FILM 2019

18 maja 2019 r. na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach odbył się Bio-Film 2019 – pokaz filmów polarnych autorstwa Włodzimierza Puchalskiego. Była to podróż w czasie i przestrzeni. Pięć archiwalnych, krótkometrażowych filmów po rekonstrukcji cyfrowej na jakiś czas przeniosło nas do roku 1957 i 1958 na norweski archipelag Svalbard, do tundr Arktyki, w góry i doliny Spitsbergenu, na wyspę piór i puchu. Filmy te powstały w czasie polskiej wyprawy polarnej na Spitsbergen kierowanej przez doc. Stanisława Siedleckiego, zorganizowanej w ramach Międzynarodowego Roku Geofizycznego. Pokaz był współfinansowany przez Instytut Nenckiego oraz Polską Akademię Nauk w ramach funduszy na działalność upowszechniającą naukę. Czytaj dalej