• polski
  • angielski

APLIKACJA NA SMARTFONY

Pod koniec grudnia 2020 r. zakończyły się prace projektowe nad aplikacją na smartfony, która jest przystosowana do odbioru przez osoby niewidome i niedowidzące i stanowi integralną część ścieżki edukacyjnej “Bioróżnorodność Jezior Mazurskich i Puszczy Piskiej”. Aplikacja ta pozwala nawigować po ścieżce oraz odczytywać z pomocą lektora treść tablic edukacyjnych. 

Aplikację można pobrać na telefony z systemem Android pod adresem: http://roduq.com/jeziora.apk