• polski
  • angielski

CIEKAWE MIEJSCA W OKOLICY

  1. Mazurski Park Krajobrazowy w KRUTYNI     więcej>>
  2. Stacja Hydrobiologiczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w PILCHACH      więcej >>
  3. Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji “KUMAK” im. prof. K.A. Dobrowolskiego w URWITAŁCIE   więcej >>
  4. Stacja Badawcza Instytutu Parazytologii PAN w KOSEWIE GÓRNYM     więcej >>
  5. Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w POPIELNIE     więcej >>
  6. Dom Pracy Twórczej PAN w WIERZBIE     więcej >>
  7. Park Dzikich Zwierząt w KADZIDŁOWIE     więcej>>