• polski
 • angielski

GRANTY zrealizowane w oparciu o Stację Badawczą Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach (dawniej Stację Hydrobiologiczną):

 1. Mechanizmy wpływające na przepływ materii i energii od fitoplanktonu do zooplanktonu w ekosystemach słodkowodnych
  Grant 2016/21/B/NZ8/00434

  Kierownik: dr Andrew Dzialowski, okres realizacji:2017-2020
 2. Ocena stanu ekologicznego jezior Polski na podstawie badań zespołów zooplanktonu – naukowe podstawy nowej metody
  Grant NCN „PRELUDIUM 4” Nr 2012/07/N/NZ9/01396
  Kierownik: mgr Agnieszka Ochocka; opiekun naukowy dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin, 2017
 3. Łączny wpływ interakcji wielu czynników regulujących bogactwo gatunkowe i strukturę zespołu wioślarek
  Grant NCN Nr 2012/05/B/N28/02684
  Kierownik: dr Andrew R. Dzialowski; okres realizacji 2013-2016
 4. Rozmieszczenie gatunków w środowisku wyspowym: relacje między dyspersją a pozycją troficzną i szerokością niszy pokarmowej. Badania zgrupowania biegaczowatych z zastosowaniem metody izotopów trwałych
  Grant MNiSW Nr N304 354 538
  Kierownik: dr Marcin Zalewski; okres realizacji 2010-2013
 5. Mechanizmy przekształceń zespołów konkurujących wioślarek w warunkach globalnego ocieplenia
  Grant MNiSW Nr N304 4025 38
  Kierownik: dr Irina Feneva; okres realizacji 2010-2013
 6. Mechanizmy interakcji pomiędzy mezofauną a dżdżownicami w systemie glebowym
  Grant MniSW Nr N304 402338
  Kierownik: mgr Kamil Karaban; okres realizacji 2010-2013
 7. Bioróżnorodność strukturalna i funkcjonalna bakterii swobodnie pływających i osiadłych kolonizujących tonące cząstki sestonu
  Grant MNiSW Nr N304 023237
  Kierownik: dr Bartosz Kiersztyn; okres realizacji 2009-2012
 8. Inwazje zooplanktonu: jak lokalne i regionalne procesy wpływają na sukces inwazji w zależności od produktywności ekosystemu i intensywności zaburzeń
  Grant MNiSW Nr N304 1458 37
  Kierownik: Adrew Dzialowski; okres realizacji 2009-2012
 9. System of the environmental and spatial information as the background for the sustainable management of the Vistula Lagoon ecosystem VISLA
  Projekt z Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych PNRF 82-AI-01/07
  Koordynator: dr hab. Marek Kruk; okres realizacji 2008-2011
 10. Wpływ warunków troficznych i śmiertelności na zróżnicowanie historii życia między populacjami szczeżui pospolitej (Anodonta anatina): rozbudowa i testowanie modeli optymalizacyjnych
  Grant MNiSW N N304 1176 3
  Kierownik: Tomasz Muller; okres realizacji 2008-2011
 11. Mechanizmy produkcji, dekompozycji i respiracji materii organicznej w Wielkich Jeziorach Mazurskich
  Grant MNiSW Nr N304 080135
  Kierownik: dr hab. Waldemar Siuda; okres realizacji 2008-2011
 12. Wpływ osoki aloesowatej (Stratiotes aloides L.) na strukturę zespołu makrofitów
  Grant MNiSW Nr N N304 072235
  Kierownik: dr hab. Lech Kufel; okres realizacji 2008-2011