• polski
  • angielski

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA

 

Pod koniec października 2020 r. na terenie Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach została zamontowana dwuśrodowiskowa, sensoryczna ścieżka edukacyjna pt: “Bioróżnorodność Jezior Mazurskich i Puszczy Piskiej” z tablicami wyposażonym i w elementy do odbioru przez osoby niewidzące i słabowidzące. W skład ścieżki wchodzi 20 tablic edukacyjnych zaopatrzonych w panele z tekstem w Alfabecie Braille’a. W przyszłości znajdą się na nich także kody QRL odsyłające do aplikacji mobilnej, za pomocą której osoby niewidome będą mogły odsłuchać treść każdej tablicy a osoby słabowidzące obejrzeć ją w kontrastowej wersji; trzy tablice tyflograficzne (przestrzenne) specjalnie przystosowane do odbioru dotykiem przez osoby niewidome, uzupełnieniem całości jest dendrofon, ścieżka zmysłów, dębowe ławki oraz dębowe kosze do segregacji odpadów – ustawione na tzw. polanie edukacyjnej.  Projekty merytoryczne tablic opracował zespół ekspertów w składzie: prof. Jolanta Ejsmont-Karabin, dr Kinga Nowak, mgr Krzysztof Wittbrodt, mgr Jakub Masiarz, mgr Sławomir Piętka i dr Tomasz Janecki.

Oto lista tablic wchodzących w skład ścieżki edukacyjnej pt.”Bioróżnorodność Jezior Mazurskich i Puszczy Piskiej”: Tablica powitalna; Wielkie Jeziora Mazurskie i jezioro Mikołajskie; Historia zapisana w słojach;  Las – pospolite gatunki drzew Puszczy Piskiej; Ciekawe i chronione rośliny runa leśnego; Ptaki leśne Puszczy Piskiej; Płazy i gady Puszczy Piskiej; Mchy, porosty i wątrobowce Puszczy Piskiej; Duże ssaki leśne Puszczy Piskiej; Grzyby i martwe drewno; Mrówki i mrowisko; Historia Stacji; Jeziora; Bezkręgowce wodne; Oczyszczalnia ścieków; Ptaki na jeziorze; Ssaki ziemno-wodne Puszczy Piskiej; Drobne zbiorniki wodne; Trzcinowisko; Ryby naszych jezior. Do tego dochodzą trzy tablice tyflograficzne (przestrzenne): Plan Stacji z przebiegiem Ścieżki Edukacyjnej; Jeziora; Ryby mazurskie.

Elementy ścieżki edukacyjnej wykonała firma “Puls-Art, Jolanta Buzanowska”, a tablice tyflograficzne i tłumaczenia na język Braille’a
– firma “Altix Sp. z o.o.”.

Tak wyglądały trwające dwa dni prace montażowe:

A tak wyglądają wszystkie elementy ścieżki już zainstalowane w terenie:


Latem 2022 r. przeprowadzono pierwszą renowację elementów drewnianych ścieżki edukacyjnej: ławek, drogowskazów, witacza, koszy, ścieżki zmysłów, dendrofonu (czyszczenie i malowanie drewnochronem). Odnowiona infrastruktura czeka na uczestników warsztatów, którzy pojawią się tu już we wrześniu.