• polski
  • angielski

PRACOWNIE

Stacja dysponuje pomieszczeniami laboratoryjnymi (pracowniami) o łącznej powierzchni ok. 300 m² wyposażonymi w specjalistyczną aparaturę naukową oraz sprzęt do poboru prób terenowych.