• polski
  • angielski

ZAJĘCIA EDUKACYJNE w ramach projektu ICEE:

 

Integralną częścią projektu ICEE jest cykl zajęć edukacyjnych, dotyczących bioróżnorodności przyrody Puszczy Piskiej i Jezior Mazurskich skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z naszego regionu. Zajęcia, składające się z prelekcji oraz warsztatów terenowo-laboratoryjnych będą odbywały się wiosną (maj-czerwiec) oraz jesienią (wrzesień-październik) w latach 2022-2023 i obejmą następujące tematy:

  1. Ekologia jezior mazurskich
  2. Plankton jezior mazurskich
  3. Bezkręgowce wodne jezior i rzek mazurskich
  4. Owady leśne i łąkowe Puszczy Piskiej
  5. Mazurskie ekosystemy leśne i łąkowe
  6. Ptaki i ssaki Puszczy Piskiej

RELACJE Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH:

 

Maj 2022:
W maju odbyły się dwie edycje zajęć edukacyjnych w ramach projektu ICEE. W związku ze zniesieniem obostrzeń wynikających z pandemii zajęcia przeprowadzono w formie tradycyjnej – bezpośredniej. W warsztatach pt. “Ekologia jezior mazurskich” oraz “Plankton jezior mazurskich” wzięły udział dzieci z dwóch mikołajskich szkół podstawowych. Zajęcia objęły prelekcje na temat życia w jeziorach, hydrobiologiczne zajęcia terenowe: samodzielne pomiary przejrzystości wody oraz pobieranie prób planktonowych, zajęcia mikroskopowe oraz wizytę na ścieżce edukacyjnej “Bioróżnorodność Jezior Mazurskich i Puszczy Piskiej”. Zajęcia prowadziła prof. Jolanta Ejsmont-KarabinCzerwiec 2022:
Kolejne zajęcia edukacyjne w ramach naszego projektu “ICEE – Interaktywne Centrum Edukacji Ekologicznej” były poświęcone bezkręgowcom wodnym, które możemy spotkać w mazurskich jeziorach i rzekach.
Zajęcia prowadziła mgr Ewa Śliwowska z Mazurskiego Parku Krajobrazowego.


Czerwiec 2022:
“Owady łąkowe i leśne Puszczy Piskiej” – to temat kolejnych zajęć edukacyjnych dla dzieci, które zorganizowaliśmy w ramach projektu ICEE. Założona przed dwoma laty (również w ramach projektu) łąka kwietna była idealnym miejscem do części praktycznej warsztatów czyli do zbierania okazów owadów. Zajęcia prowadził mgr Jakub Maziarz z Mazurskiego Parku Krajobrazowego.


Czerwiec 2022:
“Ptaki Puszczy Piskiej” – prelekcja, wizyta na ścieżce edukacyjnej oraz podglądanie i nauka rozpoznawania popularnych gatunków ptaków leśnych naszego regionu.
Zajęcia prowadził mgr Krzysztof Wittbrodt – dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego.


Sierpień 2022:
Zgodnie z dobrą praktyką, w środku lata skosiliśmy naszą łąkę kwietną, pozostawiając pokos na kilka dni aby mogły uwolnić się dojrzałe już nasiona, które dadzą łące nowe życie w przyszłym sezonie. Czekamy z niecierpliwością.


Sierpień 2022:
Poddano renowacji (czyszczenie i malowanie drewnochronem) wszystkie drewniane elementy ścieżki edukacyjnej stworzonej w ramach projektu ICEE – Mikołajki (ławki na polanie edukacyjnej, drogowskazy, kosze na śmieci, ścieżkę zmysłów i dendrofon).


Wrzesień 2022:
14. września 2022 r. odbyły się kolejne warsztaty ekologiczne w ramach naszego projektu. Tematem zajęć był plankton jezior mazurskich. Młodzież ze Szkoły Podstawowej z Wołomina samodzielnie pobierała próby planktonowe, które potem oglądała i uczyła się rozpoznawać w czasie zajęć mikroskopowych.


Wrzesień 2022:

27. września 2022 r. gościliśmy na Stacji Badawczej w Mikołajkach dużą grupę dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pieckach. Tematem dzisiejszych warsztatów były ekosystemy leśne i łąkowe Puszczy Piskiej. Po części teoretycznej odbyła się wycieczka po lesie i ścieżce edukacyjnej, w czasie której dzieci uczyły się rozpoznawania pospolitych mazurskich drzew i krzewów, oglądały przekroje ściętych drzew oraz skutki “działań” korników, zbierały liście i owoce drzew. Zajęcia prowadził mgr inż Sławomir Piętka z Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu UWM w Olsztynie.


Wrzesień 2022:
Wrzesień, początek szkoły, dużo się dzieje po wakacjach, młodzież aktywnie uczestniczy w najróżniejszych edukacyjnych zajęciach pozaszkolnych, a im są one “bliżej natury”, bardziej “zielone”, “eko” tym lepiej. Takie warsztaty organizujemy właśnie na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach w ramach projektu edukacyjnego Bioróżnorodność Jezior Mazurskich i Puszczy Piskiej współfinansowanego przez NFOŚiGW. Dziś w warsztatach hydrobiologicznych uczestniczyli licealiści z warszawskiego Ursynowa.


Październik 2022:
Zakończył się cykl zajęć edukacyjnych w 2022 r. w ramach naszego projektu. Pomiędzy majem a październikiem zorganizowaliśmy 9 zajęć warsztatowych (prelekcji, zajęć terenowych i mikroskopowych) poświęconych bioróżnorodności Jezior Mazurskich i Puszczy Piskiej, w których uczestniczyło łącznie 301 dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży licealnej z naszego regionu (Mikołajki, Mrągowo, Giżycko, Piecki, Woźnice, Baranowo) oraz z Wołomina i Warszawy. Zapraszamy na kolejne spotkania już od maja 2023 roku.


Maj 2023:
Z początkiem maja 2023 r. rozpoczęliśmy kolejny sezon zajęć edukacyjnych prowadzonych w ramach naszego projektu. Na maj i czerwiec zaplanowano już 9 warsztatów dla dzieci i młodzieży szkolnej. 5 maja opowieści o ekologii jezior Mazurskich oraz o życiu w kropli wody wysłuchały dzieci ze Szkoły Podstawowej STO w Mikołajkach. Zajęcia zakończyły się warsztatami mikroskopowymi, w czasie których dzieci oglądały własnoręcznie pobrane próby planktonowe. Wszyscy uczestnicy dostali broszury edukacyjne a ci, którzy dobrze odpowiedzieli na pytania – nagrody książkowe.


Maj 2023:
11 maja 2023 r. obyły się kolejne warsztaty ekologiczne na Stacji Badawczej Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Mikołajkach. W związku z dużym zainteresowaniem okolicznych szkół, przeprowadziliśmy dwa warsztaty równoległe dla dwóch dużych grup młodzieży. W czasie gdy trwała prelekcja o ekosystemach leśnych druga grupa miała zajęcia terenowe nad jeziorem, gdzie pobieraliśmy próby planktonowe, mierzyliśmy przejrzystość wody oraz zajęcia mikroskopowe z nauką rozpoznawania podstawowych gatunków planktonowych. Potem nastąpiła zamiana: pierwsza grupa udała się na leśną ścieżkę edukacyjną uczyć się rozpoznawania drzew i krzewów, a druga grupa – na prelekcję o życiu w jeziorach Mazurskich.


Maj 2023:
22 maja 2023 r. gościliśmy na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach dużą grupę dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Hejdyku. Uczestniczyli oni w zajęciach edukacyjnych (w ramach projektu ICEE) pt.: ” Owady łąkowe i leśne Puszczy Piskiej” prowadzonych przez specjalistę entomologa Jakuba Masiarza z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Po części teoretycznej dzieci odwiedziły ścieżkę edukacyjną, samodzielnie łapały owady na naszej wschodzącej łące kwietnej a następnie oglądały je pod binokularem połączonym z wielkim ekranem. Zajęcia zakończyły się konkursem z nagrodami książkowymi.


Maj 2023:
Wiosna w pełnym rozkwicie. Łąka kwietna obsypana białym kwieciem aż brzęczy od owadów. Idealne warunki na zajęcia edukacyjne właśnie o tej grupie zwierząt. Uczniowie Szkoły Podstawowej z Mikołajek uczestniczyli dziś w kolejnych warsztatach zorganizowanych w tym kwartale w ramach naszego Projektu ICEE na temat “Owadów Łąkowych i Leśnych Puszczy Piskiej”. Największa frajda jest wtedy gdy samodzielnie złapie się “materiał” do badań a potem ogląda się go pod wielkim powiększeniem pod binokularem. Warsztaty zakończyliśmy jak zwykle konkursem nagradzającym tych, którzy słuchali najuważniej i pamiętali np. ile par odnóży mają owady.


Maj 2023:
Po owadach łąkowych przyszedł czas na bezkręgowce wodne. Tematem dzisiejszych, wiosennych warsztatów edukacyjnych była ta właśnie grupa organizmów. Łowione samodzielnie ślimaki, pijawki, chrząszcze wodne a przede wszystkim drapieżne larwy ważek oglądane pod dużym powiększeniem budziły wiele emocji wśród młodych odkrywców przyrody ze Szkoły Podstawowej w Mikołajkach. Jak zwykle dzieci otrzymały broszury edukacyjne “Podwodni mieszkańcy Jezior Mazurskich” a najuważniej słuchający prelekcji – nagrody książkowe.