• polski
  • angielski

Pracownicy

dr Tomasz Janecki
Kierownik Stacji
Irena Sawicka
Zastępca kierownika ds. administracyjnych
dr hab. Ulf Bauchinger, prof. IBD PAN
Pracownik naukowy
prof. Jolanta Ejsmont-Karabin
Profesor emeritus

Personel techniczny Stacji:

 

  1. Józef Gołaś – młodszy robotnik gospodarczy
  2. Jolanta Lambert – robotnik gospodarczy, ogrodnik
  3. Zbigniew Lutrzykowski – robotnik gospodarczy
  4. Dominka Rupp-Janecka – opiekun zwierzętarni
  5. Piotr Stomski – starszy robotnik gospodarczy
  6. Agata Warmus – pracownik serwisu sprzątającego