• polski
  • angielski

Istotnym uzupełnieniem podstawowych zadań badawczych realizowanych w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN jest działalność wspomagająca na polu popularyzowania nauki wśród społeczeństwa (w szczególności skierowana do społeczności lokalnej), co stanowi niezaprzeczalnie jedną z ważniejszych misji jaką mają do spełnienia naukowcy. Ta sfera aktywności Instytutu skierowana jest głównie do młodego pokolenia. Dzielenie się najnowszymi zdobyczami nauki i poszerzanie wiedzy dzieci i młodzieży to niezwykle ważna, a z drugiej strony dająca ogromną satysfakcję działalność naszego Instytutu. Dlatego na Stacji Badawczej w Mikołajkach regularnie organizujemy różne imprezy edukacyjne takie jak: Wakacyjne Dni Mózgu, Festiwal Nauki, warsztaty ekologiczne, pikniki naukowe, prelekcje, pokazy filmowe, wystawy fotograficzne, spotkania z podróżnikami itd. skierowane do społeczności lokalnej (młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Uniwersytetu Trzeciego Wieku itp.)