• polski

ZAJĘCIA TERENOWE “GEOEKOSYSTEMY”

6 września 2019 r. na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach odbyły się zajęcia terenowe dla studentów Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego pt. “Geoekosystemy” prowadzone przez dr Agnieszkę Wasiłowską z Katedry Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Wydziału Geologii UW. Po zajęciach studenci obejrzeli również wystawę fotograficzną o Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego i otaczającej ją przyrodzie