• polski

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I EDUKATORÓW

12. i 13. września 2019 roku na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach odbyły się “Warsztaty Dla Nauczycieli i Edukatorów” zorganizowane wspólnie przez Mazurski Park Krajobrazowy, Stację Badawczą Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach oraz Stację Terenową Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Urwitałcie. Wykłady oraz zajęcia warsztatowe (laboratoryjne oraz terenowe) objęły następujące tematy: zooplankton jeziorny, bezkręgowce drobnych zbiorników wodnych, mała retencja i torfowiska wysokie oraz ekosystemy polarne. Drugiego dnia uczestnicy udali się do Krutyni, zwiedzili Rezerwat Zakręt oraz Muzeum Przyrodnicze w siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. W zajęciach uczestniczyli nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół z naszego regionu, pracownicy działów edukacji Parków Narodowych, Parków Krajobrazowych, Lasów Państwowych oraz innych stacji badawczych (łącznie 40 osób). Zajęcia prowadzili: prof. Jolanta Ejsmont-Karabin i dr Tomasz Janecki (Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego w Mikołajkach), mgr Grzegorz Górecki i mgr Anna Zaborowska (Stacja Terenowa Wydziału Biologii UW w Urwitałcie) oraz mgr Krzysztof Lewandowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Warsztaty zorganizowaliśmy przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.