• polski
  • angielski

<<   1946 – 1961   >>

1946-49 – ośrodek należał do Akademii Nauk Politycznych, która organizowała w nim wakacje dla studentów

1949-51 – Studencki Ośrodek Sportowy Zarządu Ośrodków Akademickich

styczeń 1951 – podczas Konferencji Biologów w Kuźnicach zapadła decyzja o utworzeniu stacji hydrobiologicznej na Mazurach

15.09.1951 – ośrodek przekazano Państwowemu Instytutowi Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Łodzi. Organizatorem Stacji Hydrobiologicznej i jej pierwszym kierownikiem został mgr Andrzej Szczepański

1952-1953 – na Stacji odbywały się pierwsze kursy szkoleniowe dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

03-05.09.1956 – odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom metod i metodologii limnologicznych badań strefy dennej, w której udział wzięło 45 uczestników z całej Polski

1960 – decyzją władz Polskiej Akademii Nauk Stacja została włączona do Zakładu Ekologii PAN