• polski
  • angielski

<<   2014

01.01.2014 – po 53 latach Stacja Hydrobiologiczna w Mikołajkach powróciła do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

14.06.2014 – spotkanie dyrekcji Instytutu Nenckiego z przedstawicielami jednostek naukowych zainteresowanych kontynuacją współpracy naukowej

01.07.2014 – zmarła dr Wanda Szczepańska. Z ogromnym żalem pożegnaliśmy osobę, która razem z mężem, Andrzejem tworzyła Stację Hydrobiologiczną w Mikołajkach

19.09.2014 – uczniowie dwóch gimnazjów z Mikołajek oraz goście indywidualni uczestniczyli w warsztatach “Tajemniczy świat wodnych stworzeń” zorganizowanych na Stacji w ramach Festiwalu Nauki

04.10.2014 – na Stacji odbyły się  warsztaty edukacyjne BIOCEN dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów

 

2015

06.06.2015 – odbyła się uroczystość nadania imienia Andrzeja i Wandy Szczepańskich głównej alei stacyjnej. Pamiątkowa tablica umieszczona pod nazwą alei głosi ”Profesor Andrzej Szczepański i dr Wanda Szczepańska – organizatorzy Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Mikołajkach. Oboje przybyli do Mikołajek we wrześniu 1951 i całe życie poświęcili badaniom jezior mazurskich

21-23.07.2015 – ponad 100 osób uczestniczyło w WAKACYJNYCH DNIACH MÓZGU, zorganizowanych przez Pracownię Neuroplastyczności IBD PAN. Obejmowały one wykłady popularnonaukowe: prof. Anny Członkowskiej, prof. Ewy J. Godzińskiej, mgr Aleksandry Kołodziej, dr Moniki Liguz-Lęcznar oraz prof. Andrzeja Wróbla oraz warsztaty prowadzone przez młodych pracowników IBD PAN

01.09.2015 – na KIEROWNIKA STACJI powołany został dr Tomasz Janecki – hydrobiolog, polarnik, wieloletni pracownik Zakładu Biologii Antarktyki PAN oraz Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego. Dotychczasowy kierownik – dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin prof. UWB pozostała na stanowisku pracownika naukowego Stacji

31-13.09.2015 – na Stacji odbyły się WARSZTATY MYRMEKOLOGICZNE, zorganizowane przez Pracownię Etologii IBD PAN, dzięki grantowi dla Pawła Mazurkiewicza z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w ramach projektu Skills, współfinansowanego z funduszy europejskich.

03.10.2015 – na Stacji odbyła się druga edycja Warsztatów Edukacyjnych BIOCEN dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów. Wzięło w nich udział łącznie 60 osób.

07-08.12.2015 – wspólnie Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zorganizowaliśmy WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY szkolnej na temat planktonu jeziornego (4 grupy, 110 osób).

20-21.12 2015 – w czasie SPOTKANIA WIGILIJNEGO Dyrekcji IBD z pracownikami Stacji , dyr Adam Szewczyk  na ręce pani prof. Jolanty Ejsmont-Karabin złożył podziękowania za 18 lat pełnienia funkcji kierownika Stacji Hydrobiologicznej.

 

2016

23.01.2016 – Zimowe WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI biologii ze szkół z całego regionu (Pisz, Ryn, Ruciane, Mrągowo, Mikołajki, Woźnice)

27.02.2016 – w nowej Sali Konferencyjnej odbył się przegląd filmów przyrodniczych BIO-FILM 2016, nagrodzonych na XVI Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego, Łódź 2015.

21.03.2016 – pracownicy Stacji uczestniczyli w II PIKNIKU PRZYRODNICZYM (w Szkole STO w Mikołajkach) – prelekcja o przyrodzie jezior i warsztaty mikroskopowe

30.04.2016 – w ramach SPOTKAŃ PODRÓŻNICZYCH wysłuchaliśmy prezentacji pt.: “Pod niebem Afryki“. Znany podróżnik i bloger Piotr Horzela opowiedział nam o swojej dwuletniej pracy w Sudanie Południowym

07.05.2016 – EDUKACYJNA MAJÓWKA NAD WODĄ – przyrodnicza impreza edukacyjna (prelekcje, pokazy, zajęcia nad wodą) zorganizowana wspólnie z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym

28.05.2016 – WARSZTATY LIMNOLOGICZNE – wykład i zajęcia terenowe dla młodzieży licealnej POL-NIEM (Liceum STO w Mikołajkach)

29.05.2016 – DZIEŃ BOCIANA BIAŁEGO – pracownicy Stacji wzięli aktywny udział w pikniku edukacyjnym zorganizowanym w Krutyni przez Mazurski Parki Krajobrazowy

01.06.2016 – z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy na Stacji LEKCJĘ PLENEROWĄ i hydrobiologiczne zajęcia terenowe dla jednej z klas ze Szkoły Podstawowej w Mikołajkach

04.06.2016 – Sesja sprawozdawcza Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej IBD PAN, (prof. Leszek Kaczmarek)

20-21.06.2016 – Sesja sprawozdawcza doktorantów Zakładu Biologii Komórki IBD PAN (prof. Katarzyna Kwiatkowska)

21-22.07.2016 – na Stacji odbyła się kolejna edycja WAKACYJNYCH DNI MÓZGU, dwudniowych warsztatów edukacyjnych poświęconych neurobiologii

19.08.2016 – DZIEŃ OWADÓW WODNYCH – impreza edukacyjna

26-28.08.2016 – na Stacji odbyły się międzynarodowe WARSZTATY ETOLOGICZNE (zorganizowane przez Pracownię Etologii IBD PAN, pod kierownictwem prof. E. J. Godzińskiej) zatytułowane “Biological roots of prosociality and rescue behavior

20-21.09.2016 – odbyło się spotkanie KONSORCJUM użytkowników Stacji z Dyrekcją Instytutu, w czasie którego omówiono perspektywy dalszej współpracy naukowej w oparciu Stację Hydrobiologiczną IBD PAN

22.09.2016 – na Stacji odbyło się sympozjum naukowe zorganizowane przez IBD PAN pt. “Neuronal circuits of spatial memory

23.09.2016 – wspólnie z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym zorganizowaliśmy na Stacji FESTIWAL NAUKI 2016. Frekwencja przerosła nasze oczekiwania – w zajęciach wzięło udział około 250 osób!

08.10.2016 –  odbyła się trzecia edycja Warsztatów Edukacyjnych BIOCEN dla uczniów szkół podstawowych i średnich

20-22.10.2016 – odbyły się kameralne Warsztaty Pracowni Neuroinformatyki Instytutu Nenckiego (pod kierownictwem prof. Daniela Wójcika)

23.11.2016 – zorganizowaliśmy kolejne spotkanie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mikołajkach – tematem zajęć była ekologia jezior

7-8 .12.2016 – odbyła się druga edycja ZIMOWYCH WARSZTATÓW EKOLOGICZNYCH dla uczniów gimnazjów, zorganizowanych wspólnie z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z Giżycka (4 grupy, łącznie około 100 osób)

 

2017

11.01.2017 –  odbyło się kolejne spotkanie z seniorami z Uniwersytety Trzeciego Wieku w Mikołajkach, tematem prelekcji była “Przyroda Antarktyki

11.02.2017 – jak co roku, zimą zorganizowaliśmy wspólnie z pracownikami Instytutu Nenckiego Zimowe Warsztaty dla nauczycieli biologii z naszego regionu

18.03.2017 –  tym razem wykorzystaliśmy naszą Salę Konferencyjną jako salę kinową. Zorganizowaliśmy tu PRZEGLĄD FILMÓW PODWODNYCH autorstwa polskiego płetwonurka i fotografa Darka Sepioło pt. „Magia Wielkiego Błękitu”.

21.03.2017 –  w zaprzyjaźnionej ze Stacją Szkole Społecznej STO w Mikołajkach odbył się III PIKNIK PRZYRODNICZY; pracownicy Stacji uczestniczyli w nim razem z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym z pokazami mikroskopowymi pt. „Bezkręgowce wodne

08.05.2017 – udział w Dniu Ochrony Przyrody w Szkole Podstawowej w Woźnicach (lekcja)

13.05.2017 – wspólnie z mazurskim parkiem Krajobrazowym zorganizowaliśmy u nas na Stacji (w budynku starej Akwarialni) otwarte warsztaty przyrodnicze zatytułowane EKOLOGIA WIOSNY

15.05.2017 – Stację odwiedzili członkowie Towarzystwa Przyjaciół Lasu z Olsztyna (pod kierownictwem pana Witolda Szumarskiego), dla których przygotowaliśmy prelekcje o historii Stacji oraz pokazy mikroskopowe “Zooplankton 3D

31.05-01.06.2017 –  w ośrodku Mazurski Raj w Piaskach nad jeziorem Bełdany odbyła się konferencja naukowa pt.: “40 lat Mazurskiego Parku Krajobrazowego – różnorodność biologiczna i kulturowa”, poświęcona funkcjonowaniu, kształtowaniu i ochronie cennych elementów krajobrazu na obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Na spotkaniu tym zebrano i podsumowano dotychczasowe informacje o badaniach naukowych oraz stanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej i kulturowej Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Pierwszy dzień konferencji był poświęcony tematyce kulturowej, społecznej i historycznej regionu (5 wykładów), natomiast drugi – różnorodności biologicznej Parku (16 wykładów). Pierwszego dnia odbyła się również sesja posterowa. W czasie konferencji dyskutowano również o przyszłości Parku zarówno na forum pracowników Parku, jak i pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin nauki, przedstawicielami Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz organizacji pozarządowych. W składzie Komitetu Naukowego Konferencji znaleźli się pracownicy Stacji Hydrobiologicznej IBD PAN w Mikołajkach: dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin (przewodnicząca) oraz dr Tomasz Janecki

05.06.2017 – warsztaty dla ZIELONEJ SZKOŁY: na Stacji gościliśmy młodzież ze Szkoły Podstawowej z miejscowości Ulan-Majorat (koło Radzynia Podlaskiego), która w ramach zielonej szkoły wzięła udział w zorganizowanych przez nas warsztatach hydrobiologicznych. Uczniowie wysłuchali prelekcji, samodzielnie pobierali próby planktonowe a następnie uczyli się rozpoznawać podstawowe gatunki, używając mikroskopów z technologią 3D

06-07.06.2017 – na Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach odbyło się WYJAZDOWE KOLEGIUM DYREKCYJNE Instytutu Nenckiego, w którym udział wzięli: prof. Adam Szewczyk, prof. Hanna Fabczak, dr Witold Konopka, dr Anna Jachner-Miśkiewicz i Hanna Michalska oraz pracownicy Stacji: dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin, dr Tomasz Janecki i Irena Sawicka

08.06.2017 – wizyta gości z Francji: pana Bernarda Moreau i panią Anne-Marie Szlawski-Reignoux przewodniczących Stowarzyszenia Francusko-Polskiego z Indre (Association France-Pologne de l’Indre), współpracującego z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym oraz innymi instytucjami z Warmii i Mazur. Nasi goście byli niezwykle zainteresowani obecną działalnością edukacyjną i naukową Stacji oraz jej historią

12-13.06.2017 – Letnie WARSZTATY HYDROBIOLOGICZNE dla młodzieży szkolnej, które Stacja Hydrobiologiczna w Mikołajkach organizuje dwa razy w roku (edycja letnia i zimowa) wspólnie z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z Giżycka. W zajęciach uczestniczyła młodzież z Gołdapi, Giżycka, Węgorzewa i Rydzewa, łącznie około 130 osób

13-17.06.2017 – ćwiczenia terenowe dla studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego pt. “Ekofizjologia mikroorganizmów wodnych”, prowadzone przez Zakład Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii

16-18.06.2017 – w tych dniach gościliśmy na Stacji głównych wykonawców grantu NCN pt. „Mechanizmy wpływające na przepływ materii i energii od fitoplanktonu do zooplanktonu w ekosystemach słodkowodnych”, który jest realizowany w oparciu o infrastrukturę Stacji Hydrobiologicznej. W spotkaniu roboczym udział wzięli: Jolanta Ejsmont-Karabin (Nencki Institute of Experimental Biology PAS), Maciej Karpowicz (University in Bialystok), Piotr Dawidowicz (Warsaw University), Piotr Ignaciuk, Andrew Dzialowsky (University of Kansas), Zoja Gorelysheva (Republican Center for Radiation Control and Environmental Monitoring of Belarus Republic), Varos Petrosyen i Irina Feniova (Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Moscow, Russia), Mikhail Gladyshev (Institute of Biophysics, SB RAS), Ramesh Gulati (Nederlands Institute of Ecology)

20.06.2017 – SESJA SPRAWOZDAWCZA doktorantów Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego

26.06.2017 –  SESJA SPRAWOZDAWCZA doktorantów Zakładu Biologii Komórki Instytutu Nenckiego

27.07.2017 r. – impreza edukacyjna MÓZG NA WAKACJACH (to już trzecia edycja, kontynuacja wakacyjnych dni mózgu), zorganizowana przez Instytut Biologii Doświadczalnej PAN i Stację Hydrobiologiczną w Mikołajkach. W programie znalazły się min.: wystawa neuroanatomiczna “Zajrzyj do wnętrza mózgu”, pokazująca mózg z zewnątrz i od środka, gry, testy i zabawy dla dzieci i dorosłych przygotowane przez doktorantów i pracowników Instytutu Nenckiego PAN. Przez kilka godzin odwiedziło nas około 70 osób

20.08.2017 r. – w ramach spotkań z cyklu PODRÓŻE PRZYRODNICZE dr Maciej Karpowicz z Uniwersytetu w Białymstoku opowiadał o wyprawach na rafy koralowe świata oraz o bogactwie przyrody tych unikalnych i bajecznie kolorowych ekosystemów morskich. Prelekcji towarzyszył pokaz sprzętu nurkowego

05.09.2017 r. – WIECZÓR Z OWADAMI – otwarte spotkanie edukacyjne, w czasie którego można było wysłuchać prelekcji prof. Ewy J. Godzińskiej pt.: “Sto lat Instytutu Nenckiego – odkrywanie tajników świata owadów” oraz dr. Tomasza Włodarczyka pt.: “Owady wśród nas”. Tego wieczoru w budynku starej Akwarialni otwarte zostały również ekspozycje fotograficzne: Macieja Nielubowicza “Mikrokosmos mrówek 3” oraz Zbigniewa Salwina “W moim obiektywie

07.10.2017 r. – warsztaty edukacyjne BIOCEN dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Była to już czwarta edycja tej imprezy organizowanej co roku w Mikołajkach przez BioCentrum Edukacji Narodowej wspólnie z Instytutem Nenckiego PAN, Stacją Hydrobiologiczną PAN i Fundacją Bioedukacji

24.10. 2017 r. – zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w czasie których Jolanta Ejsmont-Karabin opowiedziała o wspaniałej kulturze i przyrodzie egzotycznego Meksyku. Uczestnicy mogli również zobaczyć rytualne maski oraz skosztować polvorones – meksykańskich ciasteczek weselnych, przygotowanych specjalnie na tą okazję przez prelegentkę

17.11. 2017 r. – FESTIWAL NAUKI 2017, zorganizowany wspólnie z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym. W tym roku rozszerzyliśmy program edukacyjny o warsztaty archeologiczne prowadzone przez archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego stowarzyszonych w grupie “Terra Desolata”. W imprezie wzięło udział łącznie około 230 uczniów z 7 szkół (z Mikołajek, Giżycka, Rynu, Dąbrówki, Okartowa, Nawiadów i Hejdyku)

27.11.2017 r. – Stacja Hydrobiologiczna Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach znalazła się wśród finalistów konkursu POPULARYZATOR NAUKI 2017. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się w styczniu 2018 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

 

2018

01.02.2018 r. – Prezes PAN z dniem 1 lutego 2018 roku powierzył prof. dr hab. AGNIESZCE DOBRZYŃ funkcję Dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie na okres czteroletniej kadencji

31.01.2018 r. – zajęcia dla Seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mikołajkach, w czasie których  prof. Jolanta Ejsmont-Karabin wygłosiła prelekcję pt.: “Cherrapunji – nieznany skrawek Indii

03.03.2018 r. – trzecia edycja Zimowych WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELI biologii, w czasie których uczestnicy wysłuchali następujących wykładów: „Neurony w walce z czasem, czyli o tym jak starzenie zmienia układ nerwowy” – dr hab. Monika Liguz-Lęcznar, „Arktyka – geografia i klimat” – dr Tomasz Janecki oraz „Dobra nauka i zła nauka” i „Medycyna, pseudomedycyna i szarlatani”– dr Paweł Boguszewski

15.04.2018 r. – PODRÓŻE PRZYRODNICZE – wykład prof. Piotra Głowackiego z Instytutu Geofizyki PAN i Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie na Spitsbergenie o tajemniczych wnętrzach lodowców

15-17.04.2018 r. – warsztaty dla doktorantów Centrum Studiów Polarnych (KNOW ISP PhD Meeting), które objęły wykłady, zajęcia terenowe na wodzie oraz prezentacje zaliczeniowe. Z pokładu nowej łodzi motorowej Instytutu Geofizyki “Gavia Immer” (nur lodowiec) testowano najróżniejsze urządzenia do aktywnych badań akustycznych toni wodnej oraz dna, które w przyszłości będą wykorzystywane do badań geofizycznych na Spitsbergenie

19.04.2018 r. – odbyło się posiedzenie jury konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. „Podwodni mieszkańcy mazurskich jezior”. W regulaminowym czasie do udziału w konkursie zgłoszono 513 prac

11.05.2018 r. – odbyła się majówka naukowa EKOLOGIA WIOSNY, którą od 3 lat organizujemy wspólnie z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym. W tym roku odwiedziło nas około 150 uczniów z Ukty, Rynu, Woźnic i Mikołajek. Były prelekcje, zajęcia nad wodą, warsztaty mikroskopowe 3D. Uczniowie samodzielnie pobierali próby, mierzyli parametry wody, wykonywali preparaty, uczyli się rozpoznawać gatunki itd. W samo południe w Sali Konferencyjnej Stacji, która dosłownie pękała w szwach odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego “Podwodni mieszkańcy mazurskich jezior”

01.06.2018 r. – w Krutyni, w czasie DNIA BOCIANA BIAŁEGO, organizowanego przez Mazurski Park Krajobrazowy jak co roku swoje stanowisko edukacyjne miała Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach, na którym prof. Jolanta Ejsmont-Karabin opowiadała o zooplanktonie jeziora Mikołajskiego, pokazując go na żywo w technologii 3D

5-8.06.2018 r. – na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach odbyły się zajęcia terenowe z przedmiotu “Ekologia drobnoustrojów” dla studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

12-16.06.2018 r. – na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach odbyły się zajęcia dla studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego pt. “Ekofizjologia mikroorganizmów wodnych” prowadzone od lat przez Zakład Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej UW

15.06.2018 r. –  na terenie Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach odbył się IV RAJD BOCIANA – impreza edukacyjno-sportowa dla młodzieży szkolnej z naszego regionu współorganizowana z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym. W tym roku tematem przewodnim była przyroda naszych jezior. 7 drużyn ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych na półtorakilometrowej trasie leśnej musiało odnaleźć 12 punktów kontrolnych i rozwiązać czekające tam na nich zadania przyrodnicze. Imprezę zakończyło uroczyste wręczenie nagród i wspólne ognisko nad jeziorem

21.06.2018 r. – prof. Jolanta Ejsmont-Karabin ze Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach odebrała z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy NOMINACJĘ PROFESORSKĄ. Serdecznie gratulujemy!

23.06.2018 r. – na olsztyńskiej starówce odbył się IV PIKNIK NAUKOWY pod hasłem “Nauka to też sztuka”, na którym Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego PAN z Mikołajek wraz z innymi jednostkami PAN z całego kraju przedstawiała i objaśniała w sposób luźny, ciekawy i przystępny ważkie sprawy naukowe, którymi na co dzień zajmują się badacze przyrody. W namiocie Stacji Badawczej z Mikołajek można było obejrzeć w technologii 3D, na żywo, przepiękne organizmy planktonowe naszych jezior, dowiedzieć się o letnich zakwitach glonów, łańcuchach pokarmowych, wioślarkach, wrotkach i cyklopach

26.07.2018 r. – WARSZTATY HYDROBIOLOGICZNE (prelekcja oraz zajęcia terenowe i laboratoryjne) dla pierwszej grupy młodzieży uczestniczącej w kulinarnym rejsie wędrownym “Little Chef”. Młodzi żeglarze samodzielnie pobierali próby planktonowe, wykonywali preparaty i rozpoznawali podstawowe gatunki organizmów planktonowych charakterystycznych dla naszych jezior mazurskich

27.07.2018 r. – otwarta impreza edukacyjna MÓZG NA WAKACJACH (to już czwarta edycja, kontynuacja wakacyjnych dni mózgu), zorganizowana przez Instytut Biologii Doświadczalnej PAN i Stację Badawczą w Mikołajkach. W nowym programie znalazły się min.: pokazy fluorescencyjne, strefa iluzji, pokazy mikroskopowe, izolacja DNA, wystawa neuroanatomiczna, gry, testy i naurozabawy dla dzieci i dorosłych przygotowane przez doktorantów i pracowników Instytutu Nenckiego PAN. W imprezie wzięło udział około 50 osób, które przybyły do Stacji zarówno od strony lądu jak i wody

30.07.2018 r. – mgr inż. Sławomir Piętka – specjalista od dendrologii i dendrometrii z Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu, Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wykonał wstępne oględziny botaniczne terenu leśnego Stacji Badawczej w Mikołajkach. Ocenił nasz las jako “las mieszany świeży” z bardzo dużym bogactwem gatunków takich jak: sosna, świerk, modrzew, jałowiec, żywotnik, buk, grab, dąb, lipa, topola, klon, wierzba, czereśnia, olsza, brzoza, orzech, robinia, wawrzynek. Wiek niektórych sosen oszacował na około 150 lat! Celem wizyty było rozeznanie możliwości prowadzenia na terenie Stacji zajęć dydaktycznych (prac inżynierskich, licencjatów) i prac badawczych z zakresu nauk leśnych przez studentów oraz naukowców z Katedry Leśnictwa UWM

02.08.2018 r. – w tropikalnych wręcz warunkach odbyły się WARSZTATY HYDROBIOLOGICZNE dla kolejnej grupy młodzieży z wędrownego rejsu kulinarnego “Little Chef

14.09.2018 r. – na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN odbyły się ZAJĘCIA TERENOWE pt. “Geoekosystemy” prowadzone przez prof. Andrzeja Tatura dla studentów Wydziału Geologii UW

22.09.2018 r. – w Sali Konferencyjnej im. Jana Dembowskiego odbyła się uroczysta SESJA NAUKOWA Z OKAZJI ZMIANY NAZWY STACJI w Mikołajkach. W programie sesji znalazły się wykłady dotyczące historii, dotychczasowej działalności oraz planów naukowych Stacji a także uroczystość wręczenia medali 100-lecia Instytutu Nenckiego PAN, odsłonięcie tablicy z nową nazwą: Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego w Mikołajkach i posadzenie pamiątkowych drzew na skwerze przed budynkiem głównym.

W czasie sesji prof. Agnieszka Dobrzyń – Dyrektor Instytutu, wraz z dr. Tomaszem Janeckim – kierownikiem Stacji, w uznaniu za wieloletnią współpracę oraz szczególne zasługi na rzecz jej rozwoju, wspieranie działalności, kształtowanie wizerunku oraz budowę wspólnego sukcesu wręczyli MEDALE 100-LECIA INSTYTUTU NENCKIEGO. Medale otrzymali: prof. Ryszard Chróst (Zakład Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej UW); pan Piotr Jakubowski (Burmistrz Miasta Mikołajki); prof. Marek Konarzewski (Instytut Biologii, Zakład Ekologii Zwierząt); dr hab. Lech Kufel, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach); mgr inż. Kinga Nowak (Instytut Dendrologii PAN); prof. Joanna Pijanowska (Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii UW); dr hab. Waldemar Siuda, prof. nadzw. (Zakład ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej UW); mgr inż. Krzysztof Wittbrodt (Mazurski Park Krajobrazowy).

Przed wejściem do budynku głównego prof. Agnieszka Dobrzyń odsłoniła tablicę z nową nazwą Stacji oraz posadziła na klombie pamiątkowe drzewo (tulipanowiec) z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego. Na Stacji została także uroczyście zapoczątkowana ALEJA DRZEW INSTYTUTU NENCKIEGO – pierwsze z drzew (platan) zasadził prof. Adam Szewczyk, którego starania doprowadziły do odzyskania Stacji przez Instytut Nenckiego; drugie drzewo w Alei (ambrowiec) zasadził prof. Lech Wojtczak – wybitny biochemik i zasłużony pracownik Instytutu.

Całość zakończyła uroczysta kolacja połączona z wieczorem wspomnień.

25.09.2018 r. –  na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach gościliśmy grupę przedszkolaków z Giżycka (z Przedszkola Miejskiego Nr 4), dla których przygotowaliśmy prelekcję o tym co żyje w naszych jeziorach oraz zajęcia mikroskopowe. Po raz pierwszy do dzieci trafiła naszą książeczka edukacyjna “Podwodni mieszkańcy mazurskich jezior”, którą Stacja Badawcza opracowała i wydała wspólnie z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym

05.10.2018 r. –  FESTIWAL NAUKI – kolejna edycja naszej największej imprezy edukacyjnej, który od kilku lat organizujemy wspólnie z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym. W tym roku odwiedziło nas aż 285 uczniów szkół podstawowych i liceów z Mikołajek, Woźnic, Dąbrówki, Okartowa, Pisza, Giżycka a nawet Starych Juch, dla których przygotowaliśmy następujące warsztaty i wykłady: “O sowach słów kilka”, “Ważki i ćmy Mazurskiego Parku Krajobrazowego”, “Zimowe tropy i ślady zwierząt”, “Zooplankton jezior mazurskich”, “Skały i skamieliny północno-wschodniej Polski” oraz “Zimniej już nie można – czyli co żyje na najzimniejszym kontynencie” i “Arktyka – kraina przeklęta lodem

15-16.10.2018 r. – odbyły się JESIENNE WARSZTATY HYDROBIOLOGICZNE, które od 3 lat organizujemy wspólnie z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z Giżycka dla szkół z naszego regionu. W ciągu dwóch dni w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych wzięło udział 120 uczniów ze Szkół Podstawowych w Staświnach, Hejdyku, Radziejach i Baranowie

14.12.2018 r. – odbyło się tradycyjne SPOTKANIE WIGILIJNE pracowników Stacji Badawczej w Mikołajkach z przedstawicielami Dyrekcji Instytutu Nenckiego: dr Anną Jachner-Miśkiewicz – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych, dr hab. Hanną Fabczak – Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Stacji Badawczej w Mikołajkach i mgr Markiem Mańkowskim – Kierownikiem Działu Technicznego Instytutu

2019

16.01.2019 r. – odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu PODRÓŻE PRZYRODNICZE – “Chińszczyzna po chińsku, czyli miesiąc w Yunnanie”, na którym Anna Zaborowska i Grzegorz Górecki podzielili się wrażeniami ze swojej wyprawy do chińskiej prowincji Yunnan

26 i 27.01.2019 r. – mgr inż. Sławomir Piętka z Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wykonał kolejną serię POMIARÓW DENDROLOGICZNYCH, mających na celu dokładne zinwentaryzowanie i opisanie całego drzewostanu Stacji. Pomiary te będą trwały przez cały rok. Wkrótce pod jego kierownictwem pojawią się tu również studenci Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM zbierający materiały do swoich prac inżynierskich poświęconych ekologii wawrzynka wilczełyko – gatunku chronionego, którego stanowiska zostały stwierdzone na naszym terenie

08.02. 2019 r. – odbyło się spotkanie z dr. Rafałem Czajkowskim – kierownikiem Pracowni Pamięci Przestrzennej Instytutu Nenckiego PAN, który niezwykle ciekawie i barwnie opowiadał o mechanizmach postrzegania przez nas otaczającego świata, o złudzeniach, szablonach, przekłamaniach czyli o pułapkach zastawianych przez nasz mózg. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób.

11.02.2019 r. – na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach gościliśmy Maję Jakubiuk i Jarosława Chmielewski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Celem ich wizyty było zapoznanie się z terenem leśnym Stacji a także z jej zapleczem laboratoryjnym i bazą edukacyjną z perspektywy projektu utworzenia na terenie Stacji ogrodu botanicznego pod nazwą “Arboretum w Mikołajkach”. Oględziny i płynące z nich wnioski wypadły nader pozytywnie.

13.02.2019 r. – odbyło się spotkanie z Dyrektorem oraz pracownikami Mazurskiego Parku Krajobrazowego, na którym opracowaliśmy kalendarz wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i popularyzatorskich na rok 2019. Będą to min. Piknik Przyrodniczy w Szkole STO w Mikołajkach, otwarte warsztaty przyrodnicze “Ekologia Wiosny”, konkurs plastyczny, Dzień Bociana w Krutyni, Festiwal Nauki – Mikołajki, warsztaty ekologiczne, wystawa fotograficzna itp.

15.03.2019 r. – odbył się V Piknik Przyrodniczy w Szkołach STO w Mikołajkach, którego od kilku lat Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego w Mikołajkach jest współorganizatorem. W czasie czterech godzin odwiedziło nas kilkuset uczniów ze szkół podstawowych i średnich z naszego regionu.

25.03.2019 r. – Instytut Nenckiego otrzymał od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzję zezwalającą na utworzenie i prowadzenie Arboretum – leśnego Ogrodu Botanicznego na terenie Stacji Badawczej w Mikołajkach. Arboretum będzie zlokalizowane na terenie lasu otaczającego budynki Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach oraz na terenie przy linii brzegowej i w obszarze budynków badawczych i technicznych Stacji (łącznie 16 ha). Na obszarze leśnym, obejmującym łącznie 10,67 ha, zakładane będą kolekcje złożone z różnych gatunków krzewów i drzew bez udziału odmian ozdobnych. Planowane jest prowadzenie kolekcji klonów, lip, dębów, brzóz, cisów a także kolekcji roślin z północnych i wschodnich Chin, Kaukazu i Ameryki Północnej, a sąsiedztwo jeziora umożliwi stworzenie kolekcji pokazowej roślinności przybrzeżnej. W późniejszym okresie działalności Arboretum będzie również prowadzona restytucja gatunków zagrożonych. Arboretum w Mikołajkach jako druga taka jednostka w województwie warmińsko-mazurskim będzie utrzymane jako ogród botaniczny o charakterze naturalnym, który uwypukli lokalne walory przyrodnicze pobliskiej Puszczy Piskiej. 

27.03.2019 r. – na Stacji gościliśmy panią Barbarę Dębowską – nauczycielkę biologii i geografii w szkołach w Woźnicach i Baranowie oraz wielką zwolenniczkę dalekich podróży, która w ramach organizowanych przez nas cyklicznie spotkań podróżniczych podzieliła się ze słuchaczami wrażeniami z wyprawy do krainy Majów, na egzotyczny półwysep Jukatan.