• polski
  • angielski

Andrzej Kowalczewski (1938-2007)

dr; pracownik naukowy Zakładu Hydrobiologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego; długoletni kierownik Stacji Hydrobiologicznej IZ UW w Pilchach; początkowo specjalizował się w zagadnieniach związanych z ekologią peryfitonu, następnie zajął się popularyzacją wiedzy o środowisku; redaktor audycji telewizyjnych, aktor, ekspert w dziedzinie ochrony środowiska, biznesmen.