• polski
  • angielski

Ewa Pieczyńska (ur. 1934)

prof. dr hab.; zainteresowana ekologią stref litoralu i ekotonu woda-ląd oraz zagadnieniami wpływu eutrofizacji na roślinność wodną; od początku swojej działalności naukowej związana z Katedrą Hydrobiologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.