• polski
  • angielski

Gabriela Bujalska-Grüm (ur. 1936)

prof. dr hab.; od roku 1960 pracownik Instytutu Ekologii PAN; badacz populacje gryzoni, w tym szczególnie nornicy rudej; od 1975 do likwidacji Instytutu Ekologii kierowała zespołem badającym populację nornicy rudej na Wyspie Dzikiej Jabłoni; jej badania stanowią unikalny w świecie, niemal 40-letni dokument dynamiki populacji; obecnie pracuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.