• polski
  • angielski

Lucyna Bownik-Dylińska (ur. 1944)

pracownik naukowo-techniczny, a następnie asystent w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu Ekologii PAN, specjalistka w ekologii orzęsków, opublikowała kilka prac i rozpoczęła badania nad ekskrecją fosforu przez orzęski dla celów rozprawy doktorskiej. W roku 1980, w obliczu kłopotów rodzinnych zrezygnowała z dalszej kariery naukowej.