• polski
  • angielski

Hanna Mochnacka-Ławacz (1936-1994)

dr; swoje życie naukowe związała z Instytutem Ekologii PAN; początkowo na Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach zajmowała się badaniem trzciny, następnie w Zakładzie Biocenologii wpływem nawożenia mineralnego na faunę i florę łąk i w Zakładzie Ekologii Ogólnej gospodarką mineralną w zlewni; autorka 40 publikacji; działaczka podziemnej „Solidarności”, radna Łomianek; poetka.