• polski
  • angielski

Włodzimierz Ławacz (1937-2015)

dr; długoletni pracownik Instytutu Ekologii PAN, specjalista w dziedzinie ochrony i rekultywacji jezior i rzek; badania nad funkcjonowaniem strefy granicznej między wodą i osadami dennymi; wynalazca, autor nagradzanych w kraju i za granicą projektów systemów napowietrzania wód hypolimnionu i biologicznych oczyszczalni ścieków.