• polski
  • angielski

Krzysztof Lewandowski (ur. 1950)

dr hab.; zatrudniony w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu Ekologii PAN w latach 1973-2003; zaś od 2003 r. na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach; zainteresowania naukowe – ekologia mięczaków wodnych, zwłaszcza Dreissena polymorpha i małży z rodziny Unionidae.