• polski
  • angielski

Lech Kufel (ur. 1949)

dr hab. prof. nadzw.; chemik; główne zainteresowania badawcze – krążenie fosforu w jeziorach i ich zlewni; od roku 1972 pracownik Stacji Hydrobiologicznej IE PAN; od roku 1983 do 1997 jej kierownik; po likwidacji Instytutu pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; kierownik Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska.