• polski
  • angielski

Kazimierz Tarwid (1909-1988)

prof. dr. hab.; po studiach na Uniwersytecie Warszawskim do 1939 r. pracował w Państwowym Muzeum Zoologicznym, a po wojnie w SGGW i Zakładzie Zoologii UW; współorganizował Instytut Ekologii PAN; jego główne zainteresowania dotyczyły ekologii początkowo ochotkowatych, a następnie komarów oraz teorii ekologii.