• polski
  • angielski

Andrzej Szczepański (1924-1983)

prof. dr hab.; założyciel Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach i jej kierownik aż do swojej śmierci; erudyta i przyrodnik, którego główną jednak specjalnością była ekologia makrofitów, a zwłaszcza trzciny; wypromował 7 doktorów.