• polski
  • angielski

Krystyna Kalinowska (ur. 1967)

dr; specjalizuje się w ekologii orzęsków; główne zainteresowania badawcze – rola wiciowców heterotroficznych i orzęsków w pętli mikrobiologicznej oraz ekologia psammonowych zespołów Ciliata; w latach 1992-2015 pracownik Stacji Hydrobiologicznej IE PAN; po likwidacji Instytutu zatrudniona na tejże Stacji w Centrum Badań Ekologicznych PAN, obecnie pracuje w Zakładzie Rybactwa Jeziorowego Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Giżycku.