• polski
  • angielski

Krystyna Prejs (1945-1994)

dr; uznana specjalistka w zakresie ekologii słodkowodnych Nematoda; pracownik naukowy w Zakładzie Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego, uzdolniony dydaktyk; była osobą o niezwykłej sile charakteru, co uwidoczniło się szczególnie w jej heroicznej walce z chorobą i w stylu z jakim pożegnała na zawsze swoich przyjaciół.