• polski
  • angielski

Waldemar Siuda (ur. 1953)

dr hab. prof. UW; specjalista w dziedzinie ekologii mikroorganizmów wodnych, zwłaszcza zagadnień dotyczących aktywności ektoenzymów i roli bakterii w krążeniu fosforu; od początku swojej pracy naukowej związany z Instytutem Mikrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie pracownik Zakładu Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej Instytutu Botaniki UW.