• polski
  • angielski

Jolanta Ejsmont-Karabin (ur. 1949)

dr hab. prof. UWB; specjalistka w dziedzinie ekologii wrotków; od początku swojej pracy naukowej związana z Instytutem Ekologii PAN, początkowo jako pracownik Zakładu Hydrobiologii, a od 1985 roku na Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach; zajmuje się badaniem regeneracji pierwiastków biofilnych przez zooplankton i ekologią psammonowych zespołów Rotifera; w latach 1997-2015 kierowała Stacją Hydrobiologiczną w Mikołajkach, obecnie jest jej pracownikiem naukowym.