• polski
  • angielski

Zofia Fischer (ur. 1934)

prof. dr hab.; hydrobiolog, pracownik naukowy Instytutu Biologii Eksperymentalnej im. M. Nenckiego, a następnie Instytutu Ekologii PAN; założycielka Międzynarodowego Centrum Ekologii PAN.