• polski
  • angielski

Krzysztof Dusoge (1938-1998)

dr; pracownik naukowy Instytutu Ekologii PAN; specjalizował się w ekologii bentosu, zwłaszcza larw Chironomidae; autor 40 prac naukowych i artykułów popularnonaukowych; działacz polityczny – członek założyciel Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna, a następnie Unii Demokratycznej; gawędziarz o ogromnym poczuciu humoru.